Uren importeren uit apps of andere software

Gebruik je nu een app om jouw uren te registreren en wil je ze ook in Excel hebben?

Veel mensen gebruiken een app om hun uren te registreren. Ze krijgen echter niet de rapportages of flexibiliteit van deze rapportages die ze wensen. Daarom zoeken ze naar middelen om hun eigen rapportages te maken.

De meeste apps bieden de mogelijkheid om data te exporteren naar een CSV bestand of soms zelf Excel-bestand. Je krijgt dan de beschikking over een zogenaamde platte tabel. Alle gegevens van iedere registratie staan dan netjes naast elkaar. En iedere registratie is een aparte regel.

Bijvoorbeeld:

Urenregistratie tabel

Het is dan een koud kunstje om deze data over te zetten in onze gratis template Urenregistratie voor ZZP’ers.

  1. Zorg ervoor dat de aktiviteiten ook voorkomen in onze Excelsheet, bijvoorbeeld als project. Maar je kunt ook de soort uren en aard van de activiteiten hiervoor aanpassen bij Instellingen.
  2. Kopieer en plak (speciaal waarden!) de data in de betreffende kolommen, o.a. datum, aktiviteit, totale werktijd (decimaal) en opmerking
  3. Alle rapportages zijn vervolgens direct klaar!

LET OP! Gebruik bij het plakken altijd Plakken speciaal, waarden (rechtermuis). Daarmee kopieer je alleen de waarden van de cellen en kopieer je niet de celeigenschappen mee.

Nog geen reacties.

Geef een reactie